Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Разпределение на паралелките по класни стаи за учебната 2017/2018 г.

 

КАБИНЕТ

паралелка

215

5

214

6

213

7

401

203

311

403

402

411

312

409 Само за ЧК

309 само за ЧК

304

10А

412

10Б

104

10В

103

10Г

110

10Д

408

10E

303

11А

406

11Б

407

11В

301

11Г

410

11Д

101

11E

310

             12А

308

             12Б

404

             12В

105

             12Г

102

12 Д

405

12 Е

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®