Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

 

СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ПО ПАРАЛЕЛКИ

КЪМ  15.09.2017г. за уч. 2017/2018 ГОДИНА

В ПМГ „ЯНЕ САНДАНСКИ“, ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

 

КЛАС ПРЕЗ

 2017/2018г.

ПРОФИЛ

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ СВОБОДНИ МЕСТА
V НЕПРОФИЛИРАНА - 2
VIIIБ ХУМАНИТАРНИ НАУКИ Български език и литература, история и цивилизация, философия 2
VIIIВ ПРИРОДНИ НАУКИ С ИТ Биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, информационни технологии 1
VIIIГ ПРИРОДНИ НАУКИ С МАТЕМАТИКА Биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, математика 1
VIIIД ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ География и икономика, история и цивилизация, български език и литература 1
XБ ХУМАНИТАРЕН

/прием след завършен VII клас /

Български език и литература, история и цивилизация, география и икономика 2
XВ ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ

/прием след завършен VII клас /

Биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, математика 1
XЕ ТЕХНОЛОГИЧЕН

/прием след завършено основно образование /

Информационни технологии, математика, информатика, II чужд език 7
XIА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ

/прием след завършен VII клас /

 

Математика, информационни технологии, физика и астрономия 1
XIВ ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ

/прием след завършен VII клас /

 

Английски език, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда 2
XIГ ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ

/прием след завършено основно образование /

Биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, II чужд език, математика 2
XIЕ ТЕХНОЛОГИЧЕН

/прием след завършено основно образование /

Информационни технологии, изобразително изкуство, II чужд език, български език и литература 4
XIIА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ

/прием след завършен VII клас /

Математика, информационни технологии, английски език 2
XIIБ ХУМАНИТАРЕН

 

/прием след завършен VII клас /

Български език и литература, история и цивилизация, английски език 5
XIIВ ЧУЖДОЕЗИКОВ

/прием след завършен VII клас /

Английски език, немски език, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда 5
XIIД ХУМАНИТАРЕН

/прием след завършено основно образование /

Български език и литература, история и цивилизация, география и икономика, философия 2

 

 

 


 

  


 

 

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®