Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Г Р А Ф И К 

на класните ръководители за провеждане на часа на класа за водене на училищната документация и консултиране на родители и ученици през II учебен срок на 2017/2018 година

 

 

 

Дата

Ден от седмицата

Час

Клас

Стая

1.

13.02.2018г.

Вторник

 

14.45 - 15.30

от V до XII

Учителска стая

2.

20.02.2018г.

Вторник

14.45 - 15.30

от V до XII

Учителска стая

3.

27.02.2018г

Вторник

 

14.45 - 15.30

от V до XII

Учителска стая

4.

06.03.2018г.

Вторник

14.45 - 15.30

от V до XII

Учителска стая

5.

13.03.2018г.

Вторник

14.45 - 15.30

от V до XII

Учителска стая

6.

20.03.2018г.

Вторник

 

14.45 - 15.30

от V до XII

Учителска стая

7.

27.03.2018

Вторник

14.45 - 15.30

от V до XII

Учителска стая

8.

03.04.2018г.

Вторник

14.45 - 15.30

     XII

Учителска стая

9.

10.04.2018г.

Вторник

14.45 - 15.30

от V до XII

Учителска стая

10.

17.04.2018г.

Вторник

14.40 - 15.25

от V до XII

Учителска стая

11.

24.04.2018г

Вторник

14.45 - 15.30

от V до XII

Учителска стая

12.

08.05.2018г.

Вторник

14.45 - 15.30

от V до XII

Учителска стая

13.

15.05.2018г.

Вторник

14.45 - 15.30

от V до XII

Учителска стая

14.

22.05.2018г.

Вторник

 

14.45 - 15.30

от V до XI

Учителска стая

15.

29.05.2018г.

Вторник

 

14.45 - 15.30

от V до XI

Учителска стая

16.

05.06.2018г.

Вторник

 

14.45 - 15.30

от V до XI

Учителска стая

17.

12.06.2018г.

Вторник

 

14.45 - 15.30

от V до XI

Учителска стая

18.

19.06.2018г.

Вторник

 

14.45 - 15.30

от VIII до XI  
19. 26.06.2018г.

Вторник

14.45 - 15.30

от VIII до XI

Учителска стая 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®