Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Г Р А Ф И К 

на класните ръководители за провеждане на часа на класа за водене на училищната документация и консултиране на родители и ученици през първия учебен срок на 2017/2018 година

 

 

 

Дата

Ден от седмицата

Час

Клас

Стая

1.

19.09.2017г.

Вторник

 

14.45 - 15.30

от V до XII

Учителска стая

2.

26.09.2017г.

Вторник

14.45 - 15.30

от V до XII

Учителска стая

3.

03.10.2017г

Вторник

 

14.45 - 15.30

от V до XII

Учителска стая

4.

10.10.2017г.

Вторник

14.45 - 15.30

от V до XII

Учителска стая

5.

17.10.2017г.

Вторник

14.45 - 15.30

от V до XII

Учителска стая

6.

24.10.2017г.

Вторник

 

14.45 - 15.30

от V до XII

Учителска стая

7.

31.10.2017

Вторник

14.45 - 15.30

от V до XII

Учителска стая

8.

07.11.2017г.

Вторник

14.45 - 15.30

от V до XII

Учителска стая

9.

14.11.2017г.

Вторник

14.45 - 15.30

от V до XII

Учителска стая

10.

21.11.2017г.

Вторник

14.40 - 15.25

от V до XII

Учителска стая

11.

28.11.2017г

Вторник

14.45 - 15.30

от V до XII

Учителска стая

12.

05.12.2017г.

Вторник

14.45 - 15.30

от V до XII

Учителска стая

13.

12.12.2017г.

Вторник

14.45 - 15.30

от V до XII

Учителска стая

14.

19.12.2017г.

Вторник

 

14.45 - 15.30

от V до XI и XII

Учителска стая

15.

09.01.2018г.

Вторник

 

14.45 - 15.30

 XII

Учителска стая

16.

16.01.2018г.

Вторник

 

14.45 - 15.30

 XII

Учителска стая

17.

23.01.2018г.

Вторник

 

14.45 - 15.30

от VII до XI и XII

Учителска стая

18.

30.01.2018г.

Вторник

 

14.45 - 15.30

за VIII до XI

Учителска стая 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®