Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Г Р А Ф И К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИ

през втория учебен срок на 2017/2018 г.

 

 

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

ДЕН

ЧАС

КАБИНЕТ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

1.

Александър Мандажиев

 Понеделник

 14.40.-15.25

 105

2.

Виктория Кирева

  Сряда

  14.40.-15.25

 312

3.

Евгения Попова

 Четвъртък

  14.40.-15.25

 213

4.

Елена Търтова

 Вторник

 14.40.-15.25

 104

5.

Любка Харизанова

  Сряда

 14.40.-15.25

 101

6.

Екатерина Тодорова

 Вторник

 14.40.-15.25

 103

7. Северина Миладинова Понеделник 14.40.-15.25

102

8.

Диана Обущарова

 Понеделник

 14.40.-15.25

 101

9. Фатме Мустафа Четвъртък  14.40.-15.25 101

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

1.

Нина Дафова

 Вторник

 14.40.-15.25

 203

2.

Гергана Шарланджиева

Четвъртък

13.45.-14.30

 406 

3.

Димка Дерменджиева

 Понеделник

 14.40.-15.25

 310

4.

Елена Дишлянова

  Сряда

 14.40.-15.25

 102

5.

Филиз Адем

 Петък

 14.40.-15.25

 402

6.

Елица Зойкова

 Вторник

 14.40.-15.25

 101

7.

Марияна Карамитева

  Петък

 13.35-14.30

 404

ФРЕНСКИ ЕЗИК

1.

Татяна Димитрушева

   Сряда

 14.40.-15.25

         203

РУСКИ ЕЗИК

1.

Тодорка Янудова

 Четвъртък

 14.40.-15.25

         102

МАТЕМАТИКА

1.

Иванка Абаджиева

  Сряда

 14.40.-15.25

 105

2.

Илия Нурков

 Петък

 13.45.-14.30

 213

3.

Соня Коджебашева

 Петък

 13.45.-14.30

 214

4.

Анна Драгинова

  Четвъртък

 14.40.-15.25

 105

5.

Величка Сабахлъкова

 Петък

13.45.-14.30

 203

6. Надие Молахасанова  Сряда 14.40.-15.25 212

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

1.

Ирина Горанова

 Понеделник

 14.40.-15.25

 409

2.

Ваня Станчева

 Сряда

 14.40.-15.25

 309

3.

Красимира Хаджидиманова

  Понеделник

 14.40.-15.25

 212

4.

Надя Воденичарова

 Сряда

 14.40.-15.25

 210

5.

Мария Панева Четвъртък  14.40.-15.25

210

6.

Реджеп Караахмед

Четвъртък

 14.40.-15.25

 309

ИСТОРИЯ

1.

Боряна Вълчева

  Понеделник

 14.40.-15.25

 203

2.

Красимира Беева

 Четвъртък

 14.40.-15.25

 104

3. Николай Кривокапов  Четвъртък 14.40.-15.25 308

4.

Александра Демерджиева

 Четвъртък

 14.40.-15.25

 215

ФИЛОСОФСКИ НАУКИ

1. Недялка Ангушева  Четвъртък  14.40.-15.25 103

2.

Мария Стоянова

  Понеделник

 14.40.-15.25

 104

ГЕОГРАФИЯ

1.

Божидар Вълканов

  Сряда 

 14.40.-15.25

 103

2.

Василка Фърчева

 Понеделник

 14.40.-15.25

 407

ФИЗИКА

1.

Тодор Хаджидиманов

 Понеделник

 14.40.-15.25

 405

2.

Карамфилка Патинова

Петък

13.45.-14.30

101

ХИМИЯ

1.

Златка Милчева

 Сряда

14.40 – 15.25

 203

2.

Иванка Гелемерова

 Понеделник

 14.40.-15.25

 406

3.

Люба Маламова

 Сряда

 14.40.-15.25

 104

4.

Любка Цирова

 Четвъртък

  14.40.-15.25

 203

БИОЛОГИЯ

1.

Катерина Мангалова

Петък

13.45.-14.30

 104

2.

Силвия Мегданова

 Сряда

 14.40.-15.25

 215

3. Катерина Бойчева  Сряда 14.40.-15.25

308

4.

Елена Ташкова

 Четвъртък

 14.40.-15.25

214

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

1.

Ивайло Костадинов

 Понеделник

 14.40.-15.25

 408

МУЗИКА

1.

Лиляна Сейрекова

 Понеделник

 14.40.-15.25

 214

 

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®