Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
  ПРЕДСТОИ ИЗГОТВЯНЕ

Олимпиади и национални състезания  

 

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА  2017/2018 ГОДИНА

 

Олимпиада

Общински кръг

Областен кръг

Национален кръг

 

Български език и литература

 17.12.2017г.

 

04.02.2018г.

31.03. - 01.04.2018г.

РУО Сливен

Английски език

 

    до 14.01.2018г.

10.02.2018г. 14:00 часа

25.03.2018г., 10.00ч.,

РУО Кърджали

Немски език

до 31.01.2018г.

17.02.2018г 09:00 часа

16.03. - 18.03.2018г.

РУО Благоевград

Руски език

до 14.01.2018г.

10.02.2018г. 09:00 часа

17.03.2018г., 09.00ч.,

СУ "Гео Милев", РУО Варна

Френски език

 до 31.01.2018г.

17.02.2018г. 09:00 часа

24.03.2018г.,

 РУО Пловдив 10.00 часа

Математика

 до 22.12.2017г.

03.02.2018г. 09:00 часа

13.04. - 16.04.2018г.,

РУО гр. София

Информа-ционни технологии

до 14.01.2018г.

до 11.03.2018г.

 

11.05. - 13.05.2018г.

РУО Търговище

Философия

до 03.02.2018г.

10.02.2018г. 09:00 часа

23.03. - 25.03.2018г.,

РУО гр. София

История и цивилизация

до 26.01.2018г.

24.02.2018г. 09:00 часа

20.04. - 22.04.2018г.,

РУО Кърджали 08.00 часа

Физика

до 14.01.2018г вкл.

18.02.2018г. 14:00 часа

02.04. - 04.04.2018г., 08.00ч.

РУО Русе

Астрономия

до 15.01.2018г. вкл.

24.02.2018г. 14:00 часа

04.05. - 06.05.2018г., 08.00ч.

РУО Кърджали

Химия и опазване на околната среда

 до 21.01.2018г.

11.02.2018г. 09:00 часа

17.03. - 18.03.2018г.,

РУО Варна

Биология и здравно образование

до 31.01.2018г.

 

25.02.2018г. 09:00 часа

31.03. - 01.04.2018г.,

РУО Ямбол 09.00 часа

География и икономика

до 21.01.2018г.

 

25.02.2018г. 14:00 часа

27.04. - 29.04.2018г.,

РУО Стара Загора 08:00 часа

 

 

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2017/2018 година, утвърден със Заповед № РД 09-5367/6.10.2017 г

 

Национален спортен календар на МОН за учебната 2017/2018 година, утвърден със Заповед №  09-5212 от 14.09.2017 г.

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®