Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
  ПРЕДСТОИ ИЗГОТВЯНЕ

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЧАСОВЕТЕ ПО ФП И СИП ОТ УЧИТЕЛИТЕ

В ПМГ ”ЯНЕ САНДАНСКИ”

ЗА II УЧЕБЕН СРОК НА 2017/2018Г.

 

 

ФП И СИП

Преподавател

Клас

Час

Ден

Кабинет

1.

Българси език и литература /ФП/

Евгения Попова

V

1345- 1430

Сряда

Петък

215

215

2.

Български език и литература /ФП/

Елена Търтова

VIII

1440-1610

Сряда

411

3.

Българси език и литература /СИП/

Виктория Кирева

XIIб,д,е

1440-1610

Четвъртък

310

4.

Българси език и литература /СИП/

Любка Харизанова

XIд,е,б

1345- 1515

1345- 1515

Четвъртък-XIд,б

Петък-XIе

407

 

407

5.

Българси език и литература /СИП/

Фатме Мустафа

IX в,г

1445- 1700

Петък

103

6.

Химия и ООС /СИП/

Иванка Гелемерова

IX в,г

1345- 1430

Петък

102

7.

Химия и ООС /ФП/

Люба Маламова

VIII в,г

1345- 1430

Петък

104

8.

Музика /СИП/

Лиляна Сейрекова

 

1345- 1645

Сряда

412

9.

 Изобразително изкуство /СИП/

Ивайло Костадинов

 

1440- 1525

Вторник

Четвъртък

102

102

10.

Биология и ЗО /СИП/

Катерина Мангалова

IX г

1345- 1515

Сряда

214

11.

Биология и ЗО /СИП/

Елена Ташкова

Х г

1345- 1515

Петък

105

12.

Биология и ЗО /ФП/

Катерина Бойчева

VIII в,г

1440- 1610

Четвъртък

312

13.

Физическо възпитание и спорт /СИП/

Андон Калайджиев

Х а,в

1440- 1610

Четвъртък

Физкултурна площадка

14.

Информатика /ФП/

Ирина Горанова

VIII а

1500- 1630

Сряда

409

15.

Мажоретен състав /СИП/

Николай Беличев

 

1445- 1530

Понеделник

Физкултурен салон

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®