Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
  График

 ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС

ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

 Втори учебен срок, 2017/2018 учебна година

 

Паралелка

Преподавател

Спортни дейности

Време на провеждане

Място на провеждане

5 Александър Халачев баскетбол 13:45 - 14:30

понеделник

Физкултурна площадка

6

Андон Калайджиев

футбол

8:00 - 8:45

понеделник

Физкултурна площадка

7

Румен Джинев

хандбал

 

8:55 – 9:40

понеделник

Физкултурна площадка

8a

Румен Джинев

волейбол 12:50-13:35

четвъртък

Физкултурна площадка

8б

Георги Стефанов

волейбол 11:55 - 12:40

понеделник

Физкултурна площадка

Георги Стефанов волейбол 8:55 - 9:40

сряда

Физкултурна площадка

Георги Стефанов волейбол 12:50 - 13:35

понеделник

Физкултурна площадка

Георги Стефанов волейбол 13:45 - 14:30

петък

Физкултурна площадка

Николай Беличев

туризъм

14:00 - 17:00

петък

Поход

Румен Джинев

фитнес и бодибилдинг 8:55 – 9:40

сряда

Фитнес зала

Румен Джинев туризъм

14:00 - 17:00

петък

Поход

Румен Джинев туризъм

14:00 - 17:00

петък

Поход

10а

Румен Джинев

фитнес и бодибилдинг 13:45 – 14:30

четвъртък

Фитнес зала

10б

Румен Джинев

фитнес и бодибилдинг 13:45 – 14:30

сряда

Фитнес зала

10в

Андон Калайджиев фитнес и бодибилдинг 13:45 – 14:30

понеделник

Фитнес зала

10г

Андон Калайджиев фитнес и бодибилдинг 9:50 – 10:35

понеделник

Фитнес зала

10д

Андон Калайджиев Туризъм 14:00 - 17:00

петък

Поход

10е

Андон Калайджиев фитнес и бодибилдинг 8:00 – 8:45

сряда

Фитнес зала

11а

Николай Беличев волейбол

11:00 - 11:45

петък

Физкултурна площадка

11б

Андон Калайджиев Туризъм

14:00 - 17:00

петък

Поход

11в

Николай Беличев фитнес и бодибилдинг 11:00 –11:45

четвъртък

Фитнес зала

11г

Николай Беличев фитнес и бодибилдинг 13:45 - 14:30

четвъртък

Фитнес зала
11д Николай Беличев Туризъм

14:00 - 17:00

петък

Поход

11е

Николай Беличев фитнес и бодибилдинг 8:00 - 8:45

четвъртък

Фитнес зала

12а

Александър Халачев фитнес и бодибилдинг 8:00 - 8:45

четвъртък

Фитнес зала

12б

Александър Халачев фитнес и бодибилдинг 12:50 -13:45

четвъртък

Фитнес зала

12в

Александър Халачев фитнес и бодибилдинг 11:55 - 12:40

четвъртък

Фитнес зала

12г

Александър Халачев туризъм 14:00 - 17:00

петък

Поход
12д Александър Халачев баскетбол 9:50 - 10:35

четвъртък

Физкултурна площадка

12е

Александър Халачев туризъм 14:00 - 17:00

петък

Поход

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®