Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
  ПРЕДСТОИ ИЗГОТВЯНЕ

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЧАСОВЕТЕ ПО НП "С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК" ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

 

Модул

Преподавател

Клас

Час

Ден

Кабинет

Брой ученици

1.

Биология и здравно образование

Катерина Мангалова

11в и 12в

14.45 – 17.00

14.45 – 16.15

Понеделник

09.10

Понеделник

16.11

411

7

2.

Философия

Недялка Ангушева

10, 11 и 12

14.40-16.10

Понеделник

02.10

 

6

3.

Биология и здравно образование

Силвия Мегданова

8, 9б, 11 г

14.45 – 17.00

14.45 – 16.15

Понеделник

09.10

Понеделник

16.11

 

 

8

4.

География и икономика

Божидар Вълканов

10а, 11 в 14.45 – 16.15

Четвъртък

05.10

402 10

5.

Астрономия Карамфилка Патинова 8,11 14.45 – 16.15

Четвъртък

05.10

  8

6.

Английски език Елица Зойкова 9,10,11 13.45 – 14.30     9

7.

Химия и ООС Иванка Гелемерова 11, 12 14.40-16.55

Сряда

4.10

  6

8.

Химия и ООС

Марияна Карамитева

9, 10, 11 14.40-16.55

Вторник

3.10

 

  10

9.

Химия и ООС

Люба маламова

10 и 11

14.40-16.55

Сряда

4.10

407 8

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®