Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Постоянно действащи комисии

Състав на постоянните комисии в Природо-математическа гимназия “Яне Сандански” за учебната 2017/2018 г.:

1. Комисия по приемане на даренията за учебната 2017/2018 г.:

 

Председател: Донка Пиргова

Членове: Виктория Кирева

Александър Халачев

Резервен член - Златка Милчева


План на комисията

 

2. Комисия за безопасно движение по пътищата:
 Председател: Донка Пиргова
Членове: Екатерина Тодорова
              Андон Калайджиев

         Елена Николова

 

План на комисията

 
 

 


 

  


 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

Архив 2016/2017г.

Архив 2015/2016г.

Архив 2014/2015г.

Архив 2010/2011г. 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®