Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Елка Иванова Божикова - директор от 1998 година.

 

Завършила история във Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”.

 

Удостоена с награда Плакет на община Гоце Делчев - 24 май 2016г.

 

Удостоена с наградата Директор на годината 2015 от Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България

 

Удостоена с награда "Златен гълъб" 2015 Директор на 2015 от Oбществен съвет по образование - Гоце Делчев

 

Удостоена с грамота "Директор на 2015" от Oбществен съвет по образование - Гоце Делчев - 29.06.2015г..

 

Удостоена с почетния знак на община Гоце Делчев за дългогодишна дейност и издигане авторитета на гимназията - 21.05.2010г.

 

Удостоена с почетното звание в областта на просветата "Неофит Рилски" през м. май 2003 г. за постигнати високи резултати в учебно-възпитателната работа.

 

Притежава II професионално-квалификационна степен.

 

Удостоверения и сертификати

 

2016 - 2017 г.

2014 - 2015 г.

2012 - 2013 г.

2003 - 2011 г.

 

 

               

Златка Георгиева Милчева- заместник–директор по учебно–възпитателната дейност от 2001 година.

 

Завършила специалност химия в Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

 

През 2011 г. завършила специалност "Учител по информатика и информационни технологии" в Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

 

Придобита квалификация за положени приравнителни изпити по чужд език - 2004г.

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверения и сертификати

 

2017 - 2018 г.

2016 - 2017 г.

2014 - 2015 г.

2006 - 2011 г.

 

           

 

Донка Великова Пиргова - заместник–директор по административно-стопанската дейност от 2007 година.

 

Завършила "Висш институт по хранително-вкусова промишленост" - гр. Пловдив.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверения и сертификати

 

2014 - 2018 г.

2008 - 2013 г.

 

 

Екатерина Атанасова Тодорова - заместник-директор по образователни технологии от 2017г.

 

       Завършила ЮЗУ  “Неофит Рилски“ гр. Благоевград, специалност “Българска филология”. 

       Удостоена с награда грамота за съществен принос и постигнати високи резултати в учебно-възпитателната дейност през 2006/2007 година;

       Удостоена с награда  почетна значка за съществен принос и постигнати високи резултати в учебно- възпитателната дейност през 2013/2014 година.

       Притежава V професионално-квалификационна степен.

       Участие в Националната комисия за проверка на Държавен зрелостен изпит по български език и литература-2007/2008 учебна година

       Участие в Националната комисия за проверка на Държавен зрелостен изпит по български език и литература-2012/2013 учебна година

       Участие в Националната комисия за проверка на Държавен зрелостен изпит по български език и литература-2013/2014 учебна година

 

 

Удостоверения и сертификати

 

 

 

 

Любка Ангелова Цирова - заместник-директор по учебната дейност от 2017 г.

 

Завършила ЮЗУ  “Неофит Рилски“ гр. Благоевград, специалност “Химия”.

 

Удостоена с награда  Плакет на община Гоце Делчев за постигнати високи резултати с ученици в учебно-възпитателната работа и класиране на ученици на областни и национални олимпиади, конкурси и състезания през 2013/2014 и 2014/2015 учебна година.

 

Притежава IV професионално-квалификационна степен

 

 

Участие в квалификационни курсове и семинари:

 

1. Методика на обучението по БДП - V-VIII клас

2. Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП.

3. Базови и специфични компютърни умения на учители по биология и химия

4. Английски език с комуникативна насоченост - ниво A1

5. "Практики за обучение  и оценяване на грамотност по природни науки"

6. "Проектно-базирано обучение"

7. "Интерактивни методи на обучение"

8. "Портфолиото - съвременна образователна технология"

9. Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви

10."Облачни технологии в образованието"

 

 

 

 

Надя Петрова Воденичарова - ръководител направление Информационни и комуникационни технологии от 2017г.

 

Завършила ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград, специалност  "Информатика"

 

 

 

Удостоверения и сертификати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ангел Костадинов Думбанов - главен счетоводител от 2008 година.

 

Завършил Висш Икономически институт - гр. София.

 

 

Удостоверения и сертификати

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®