Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
  Писмо - покана за участие в проц

 

Дейността на клуб "Историята на моето селище и на моя род"

през месец април и май

 

Май

Април

 

Дейността на клуб "Историята на моето селище и на моя род"

през месец март

 

Изготвяне на постери за 3 март – 1 март

ПМГ „Яне Сандански”, град Гоце Делчев, ученици от X, XI клас, членове на клуб «Историята на моето селище и на моя род», ръководител Таня Трапова


 

“Посланието на България” – 3 март

ПМГ „Яне Сандански”, град Гоце Делчев, ученици от X, XI клас, членове на клуб «Историята на моето селище и на моя род», ръководител Таня Трапова

Проучване на информация за пролетните празници Лазаровден, Цветница, Великден в интернет и научната литература – 22.03.2012 г.

ПМГ „Яне Сандански”, град Гоце Делчев, ученици от X, XI клас, членове на клуб «Историята на моето селище и на моя род», ръководител Таня Трапова

Проучване на информация свързана с есенни и зимни християнски  празници и обичаи в Гоцеделчевски регион - Посещение в село Делчево – 28.03. 2012 г.

ПМГ „Яне Сандански”, град Гоце Делчев, ученици от X, XI клас, членове на клуб «Историята на моето селище и на моя род», ръководител Таня Трапова

 

 

Дейността на клуб "Историята на моето селище и на моя род"

през месец февруари

 

           

Посещение на градски исторически музей – 16. 02. 2012 г.

ПМГ „Яне Сандански”, град Гоце Делчев, ученици от X, XI клас, членове на клуб «Историята на моето селище и на моя род», ръководител Таня Трапова

  

Изготвяне на постер със снимки и информация за Васил Левски – 09.02.2012 г. 

ПМГ „Яне Сандански”, град Гоце Делчев, ученици от X, XI клас, членове на клуб «Историята на моето селище и ан моя род», ръководител Таня Трапова

Поднасяне на венци и цветя пред паметника на Васил Левски по случай Обесването на Апостола – 19.02.2012 г. 

ПМГ „Яне Сандански”, град Гоце Делчев, ученици от X, XI клас, членове на клуб «Историята на моето селище и ан моя род», ръководител Таня Трапова

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®