Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
На 18.09.2014г. от 17:30 часа ще се проведат паралелкови родителски срещи за IXa, IXб, IXв, Xа, Xб, XIa и XIб класове. Присъствието на родителите е наложително!
  Писмо - покана за участие в проц

 

Дейността на клуб "Историята на моето селище и на моя род"

през месец април и май

 

Май

Април

 

Дейността на клуб "Историята на моето селище и на моя род"

през месец март

 

Изготвяне на постери за 3 март – 1 март

ПМГ „Яне Сандански”, град Гоце Делчев, ученици от X, XI клас, членове на клуб «Историята на моето селище и на моя род», ръководител Таня Трапова


 

“Посланието на България” – 3 март

ПМГ „Яне Сандански”, град Гоце Делчев, ученици от X, XI клас, членове на клуб «Историята на моето селище и на моя род», ръководител Таня Трапова

Проучване на информация за пролетните празници Лазаровден, Цветница, Великден в интернет и научната литература – 22.03.2012 г.

ПМГ „Яне Сандански”, град Гоце Делчев, ученици от X, XI клас, членове на клуб «Историята на моето селище и на моя род», ръководител Таня Трапова

Проучване на информация свързана с есенни и зимни християнски  празници и обичаи в Гоцеделчевски регион - Посещение в село Делчево – 28.03. 2012 г.

ПМГ „Яне Сандански”, град Гоце Делчев, ученици от X, XI клас, членове на клуб «Историята на моето селище и на моя род», ръководител Таня Трапова

 

 

Дейността на клуб "Историята на моето селище и на моя род"

през месец февруари

 

           

Посещение на градски исторически музей – 16. 02. 2012 г.

ПМГ „Яне Сандански”, град Гоце Делчев, ученици от X, XI клас, членове на клуб «Историята на моето селище и на моя род», ръководител Таня Трапова

  

Изготвяне на постер със снимки и информация за Васил Левски – 09.02.2012 г. 

ПМГ „Яне Сандански”, град Гоце Делчев, ученици от X, XI клас, членове на клуб «Историята на моето селище и ан моя род», ръководител Таня Трапова

Поднасяне на венци и цветя пред паметника на Васил Левски по случай Обесването на Апостола – 19.02.2012 г. 

ПМГ „Яне Сандански”, град Гоце Делчев, ученици от X, XI клас, членове на клуб «Историята на моето селище и ан моя род», ръководител Таня Трапова

 

 

  
123
Каква очаквате да бъде 2014 година?

Ще бъде по-добра
От нашите усилия зависи каква ще бъде годината
Очаквам положението да се влоши
Нищо няма да се промени
Нищо не очаквам от 2014 година

 

ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®