Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

***ВАЖНО ЗА ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ!

В паралелката за прием след IV клас има едно/1/ свободно място. Следващият ученик по низходящ ред ще бъде обявен до 25.06.2019г.

Списък на следващите по низходящ ред в зависимост от броя на останалите незаети места:
тук


***


РЕГЛАМЕНТ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

***


*** *** ***

***


Последни новини:

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИСТОРИЯ

ДИПЛОМИРАНЕ НА ВИПУСК 2019

Училище в облака

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

 


Колонката на Администратора

Колонката на Администратора:

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®