Награди на учениците за

2010/2011 учебна година.

 

 

 

Илия Мардов  /12a клас/ -

награден с почетния знак на ПМГ "Яне Сандански" за изключителни успехи в различни области на научното познание и издигане авторитета на училището;

- удостоен с наградата "Спаса Фурнаджиева" за изключителни успехи в областта на математиката.

 

 

 

 

 

 

 

 

Гергана Ковачева  /12a клас/ -

наградена с почетната значка на ПМГ "Яне Сандански" за изключителни успехи в различни области на научното познание.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сузане Караманова  /12a клас/ -

наградена с почетния знак на ПМГ "Яне Сандански" за изключителни успехи в различни области на научното познание и издигане авторитета на училището.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фатме Кундева  /12a клас/ -

наградена с почетна значка на ПМГ "Яне Сандански" за изключителни успехи в различни области на научното познание.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eлена Богданова  /7 клас/ -

наградена с почетната значка на ПМГ "Яне Сандански" за изключителни успехи в областта на чуждите езици;

 

- I място на областен кръг и класирана в първата десетка на национален кръг на състезанието по английски език на Кеймбридж училищата.

 

 

 

 

 

 

 

 

Стефани Бозаджиева  /11a клас/-

наградена с почетната значка на ПМГ "Яне Сандански" за изключителни успехи в областта на чуждите езици;

 

- най-добро представяне и медал от най-масовото национално състезание по английски език на Кеймбридж асоциацията на училищата в България, които изучават езика на Шекспир.

 

 

 

 

 

 

 

Мартин Узунов /8 клас/-

награден с почетната значка на ПМГ "Яне Сандански" за изключителни успехи в областта на чуждите езици;

 

- най-добро представяне и медал от най-масовото национално състезание по английски език на Кеймбридж асоциацията на училищата в България, които изучават езика на Шекспир;

- класиран на националната олимпиада по английски език.

 

 

 

 

 

Симона Керезиева /11г клас/

- ОТЛИЧНА оценка и бронзов медал на Националното състезание по химия в Шумен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катерина Чачева /12г клас/ -

наградена с почетния знак на ПМГ "Яне Сандански" за изключителни успехи в областта на химията и биологията;

- ОТЛИЧНА оценка на Националното състезание по химия в Шумен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костадин Балтаджиев /12г клас/-

удостоен с наградата "Спаса Фурнаджиева" за изключителни успехи в областта на химията и биологията;

- II място на 43-та Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда;

- ОТЛИЧНА оценка на Националното състезание по химия в Шумен.

 

 

 

 

 

 

 

 

Христинка Кулишева /12в клас/

- II награда на Третото национално състезание по информационни технологии организирано от VII СОУ "Кузман Шапкарев", град Благоевград в направление "Web сайт" с проект на тема "Зелената планета".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Димитър Мингов /12в клас/

- II награда на Третото национално състезание по информационни технологии организирано от VII СОУ "Кузман Шапкарев", град Благоевград в направление "Web сайт" с проект на тема "Зелената планета".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мария Софтова /11г клас/

- победител в първия конкурс Дърво с корен от Фондация ЕкоОбщност.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кирил Балтаджиев /7клас/

- II награда на Националното пролетно състезание по физика.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветелина Сарандева /10 д клас/

- финалист в конкурса за есе Моят път в Европа, който ще посети Европейския парламент в Брюксел по покана на българския евродепутат Мария Неделчева през месец феруари, 2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоянка Йовкова /12 а клас/ -

наградена с почетната значка на ПМГ "Яне Сандански" за изключителни успехи в областта на информационните технологии;

- I място и златен медал в направлението "Самостоятелни компютърни приложения" за проект "Математически Калейдоскоп"на Националния есенен турнир "Компютърните приложения в класната стая".

 

 

 

 

 

 

Екатерина Горанова /10 а клас/

наградена с почетната значка на ПМГ "Яне Сандански" за изключителни успехи в областта на информационните технологии;

- III място в раздел Мултимедийни презентации в Националния исторически конкурс за ученици и студенти София Москва; България Русия вчера, днес, утре, с мото на конкурса 50 години от полета на Юрий Гагарин в Космоса.

- I място на областния кръг на олимпиадата по ИТ в направление "Мултимедиини приложения";

- I място в направление "Мултимедийни приложения" за проект "В света на електричеството" на Третото регионално състезание по ИТ "Джин Атанасов - по стъпките на откривателя";

- I място и златен медал в направлението "Компютърни презентации /8-12 клас/" за презентацията "Звук" на Националния есенен турнир "Компютърните приложения в класната стая";

- отлично представяне на Национален семинар "От Ръдърфорд до Колайдера".

 

 

 

 

 

Димитрия Иванова /12 в клас/

наградена с почетната значка на ПМГ "Яне Сандански" за изключителни успехи в областта на информационните технологии;

- II място и сребърен медал в направление "Самостоятелни компютърни приложения" за проект "Анатомия на човешкото тяло" на Националния есенен турнир "Компютърните приложения в класната стая".

 

 

 

 

 

 

Тони Ласков /12 в клас/

- II място и сребърен медал в направление "Самостоятелни компютърни приложения" за проект "Анатомия на човешкото тяло" на Националния есенен турнир "Компютърните приложения в класната стая".

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Виктор Кирчев /11 а клас/ -

награден с почетната значка на ПМГ "Яне Сандански" за изключителни успехи в областта на информационните технологии;

- I място на областния кръг на олимпиадата по ИТ в направление "Приложни програми" и класиран за национален кръг;

- I място в направление "Приложни програми" за проект "Цивилизация на Древен Египет" на Третото регионално състезание по ИТ "Джин Атанасов - по стъпките на откривателя";

- V място и грамота за отлично представяне в направление "Самостоятелни компютърни приложения" за проект "Древен Египет" на Националния есенен турнир "Компютърните приложения в класната стая";

- V място и грамота за отлично представяне в направление "Приложни програми" на Третото национално състезание по ИТ в гр. Благоевград.

 

 

 

 

Костадин Петричков /11 а клас/

награден с почетната значка на ПМГ "Яне Сандански" за изключителни успехи в областта на информационните технологии;

- I място на областния кръг на олимпиадата по ИТ в направление "Приложни програми" и класиран за национален кръг;

- I място в направление "Приложни програми" за проект "Цивилизация на Древен Египет" на Третото регионално състезание по ИТ "Джин Атанасов - по стъпките на откривателя";

V място и грамота за отлично представяне в направление "Самостоятелни компютърни приложения" за проект "Древен Египет" на Националния есенен турнир "Компютърните приложения в класната стая";

- V място и грамота за отлично представяне в направление "Приложни програми" на Третото национално състезание по ИТ в гр. Благоевград.

 

 

 

 

Таня Ценкина /12 в клас/

наградена с почетната значка на ПМГ "Яне Сандански" за изключителни успехи в областта на информационните технологии;

- II място в направление "Приложни програми" за проект "Южна Америка - позната и непозната" на Третото регионално състезание по ИТ "Джин Атанасов - по стъпките на откривателя";

отличена на VIII място в направление "Самостоятелни компютърни приложения" за проект "Южна Америка" на Националния есенен турнир "Компютърните приложения в класната стая";

- VII място и грамота за отлично представяне в направление "Приложни програми" на Третото национално състезание по ИТ в гр. Благоевград.

 

 

 

Мариела Богданова /10 а клас/

наградена с почетната значка на ПМГ "Яне Сандански" за изключителни успехи  в различни области на научното познание;

III място в раздел Проза в Националния исторически конкурс за ученици и студенти София Москва; България Русия вчера, днес, утре, с мото на конкурса 50 години от полета на Юрий Гагарин в Космоса.

I място в Национален конкурс за ученическо есе на Център за развитие на човешките ресурси на тема Прозорецът.

Удостоена със Специална награда на СУБ в Шестото издание на конкурса: "Паметни места, събития, личности - почитани, отречени, забравени".

 Oтличена на II място в Националния исторически конкурс 125 години от Съединението на Източна Румелия с Княжество България в категория Доклади, реферати,

Печели поощрителната награда на Националния литературен конкурс "125 години от рождението на Васил Карагьозов".

Отличена на II място в Националния литературен конкурс "Морето, морето, морето".

Наградена в конкурс "Предания, легенди и природни забележителности от моя роден край" в категория "Есета и разкази".

 

Наградите на Мариела

 

 

 

Десислава Търтова /9 a клас/

най-високи резултати при покриване на всички компоненти на Pearson Test.

Изпитите на Pearson Tests са международно признати при идентифициране на владеене на  Англйиски език за всички нива определени от Европейската рамка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бетина Синанова /9 a клас/

най-високи резултати при покриване на всички компоненти на Pearson Test.

Изпитите на Pearson Tests са международно признати при идентифициране на владеене на  Англйиски език за всички нива определени от Европейската рамка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минирие Качакова /12 е клас/

заела III място в XVIII ят национален конкурс на клуб Родолюбие под надслов България Европейска самоличност и специфична духовност за реферат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вера Темелкова /12 е клас/

заела III място в XVIII ят национален конкурс на клуб Родолюбие под надслов България Европейска самоличност и специфична духовност за реферат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иван Спириев /9 в клас/

заел II място в XVIII ят национален конкурс на клуб Родолюбие под надслов България Европейска самоличност и специфична духовност за презентация.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антония Харискова /12 е клас/-

удостоена с награда за изяви в областта на хуманитарните науки

 заела II място в категория Рисунка

в Националния исторически конкурс 125 години от Съединението на Източна Румелия с Княжество България.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награди за 2009/2010г

Награди за 2008/2009г.