Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

 

 

ДЗИ 2020 г.

 

 

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

Сесия май-юни:

  • Български език и литература - 20 май 2020г., начало 08:00 часа
  • Втори държавен зрелостен изпит - 22 май 2020г., начало 08:00 часа
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 26 май - 29 май 2020г.

Сесия август-септември:

  • Български език и литература - 27 август 2020г., начало 08:00 часа
  • Втори държавен зрелостен изпит - 28 август 2020г., начало 08:00 часа
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 31 август - 03 септември 2020г.

 

График на дейностите за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити през учебната 2019–2020 г.:

 

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ - 4.03.2020г - 17.03.2020г.

 

Оценяване на изпитните работи - 23.05.2020г. - 08.06.2020г.

 

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити - до 12.06.2020г.

 

 

Среден успех по предмети от ДЗИ  2019 г.

 

http://www.pmg-gd-bg.com/includes/htmls/simvoli/dzi_2019.png

 

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ  - 2018г.

 

Примерни задачи по математика с формат на ДЗИ по учебни раздели

 

Задачи 1 вариант

 

Задачи 2 вариант

 

 

Среден успех по предмети от ДЗИ
 2018 г.

 

 

Description: http://www.pmg-gd-bg.com/includes/htmls/simvoli/dzi2018.jpg

 

 

Среден успех по предмети от ДЗИ
 2017 г.

 

Description: http://www.pmg-gd-bg.com/includes/htmls/simvoli/dzi_2017.jpg

 

Среден успех по предмети от ДЗИ
 2016 г.

 

Description: http://www.pmg-gd-bg.com/includes/htmls/simvoli/sreden_uspeh_dzi_2016.jpg

 

Среден успех по предмети от ДЗИ
 2015 г.

 

Description: http://www.pmg-gd-bg.com/includes/htmls/simvoli/sreden_uspeh_dzi_2015.jpg

 

Среден успех по предмети от ДЗИ
 2014 г.

 

Description: http://www.pmg-gd-bg.com/includes/htmls/simvoli/rez_dzi_2014.jpg 

 

 

 

Актуална информация за всичко около ДЗИ търсете на:

 

НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 71 от 15.09.2015 г., в сила от учебната 2015/2016 г.)

 

Архив

 

Резултати от ДЗИ за учебната 2010/2011 година.

 

Резултати от ДЗИ за учебната 2009/2010 година.

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®