Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Разпределение на паралелките по класни стаи

 

 

 

 

Паралелка

Стая

Класен ръководител

V

215

Анелия Кичукова

VI

214

Соня Коджебашева

VII

101

Божидар Вълканов

VIIIA

102

Александра Демерджиева - Ряхова

VIIIБ

108

Северина Миладинова

VIIIВ

103

Александър Мандажиев

VIIIГ

104

 

VIIIД

105

Димитрия Хаджиева

IXА

109

Диана Обущарова

IXБ

304

Тодор Хаджидиманов

IXВ

110

Боряна Вълчева

IXГ

303

Карамфилка Патинова

IXД

301

Любка Харизанова

XА

310

Димка Дерменджиева - Пандурова

XБ

311

Василка Фърчева

XВ

312

Мария Стоянова

XГ

212

Екатерина Тодорова

XД

213

Тодорка Янудова

XIА

401

Надя Воденичарова

XIБ

402

Евгения Попова - Балакчиева

XIВ

403

Люба Маламова

XIГ

405

Виктория Кирева

XIД

406

Анна Драгинова

XIIА

407

Филиз Фейзиева

XIIБ

410

Недялка Ангушева

XIIВ

411

Александър Халачев

XIIГ

412

Катерина Мангалова

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®