Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

 

График за провеждане на учебните часове

 

 

 

Учебни часове   Mеждучасия
1/2 час (блок) - 800 - 935 935 – 1000 голямо междучасие 
3/4 час (блок) - 1000 – 1135 1135 – 1150
5/6 час (блок) – 1150-1325 1325-1340
7 час -  1340 -1425       

 

5-минутна почивка в блок часовете – след 45 мин.         

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®