Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

 

ПМГ "ЯНЕ САНДАНСКИ" - ЕДНА НЕВЕРОЯТНА ВЪЗМОЖНОСТ!

 

 

 

 

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
​след завършен 7. клас

 

  Профил софтуерни и хардуерни науки с разширено изучаване на английски език;

  Профилиращи предмети: информатика и информационни технологии;

 

  Балообразуване:

    - удвоеният резултат от НВО по български език и литература и по математика;

  - оценките по математика и по информационни технологии от удостоверението за завършен VІІ клас.

 Профил математически с интензивно изучаване на английски език;

Профилиращи предмети:

математика и информатика;

  Балообразуване:

  - удвоеният резултат от НВО по български език и литература и по математика;

 - оценките по математика и по чужд език от удостоверението за завършен VІІ клас. 

Профил природни науки с разширено изучаване на
английски език;

Профилиращи предмети:

биология и  химия;

  Балообразуване:

   - удвоеният резултат от НВО по български език и литература и по математика;

 - оценките по биология и здравно образование и по химия и опазване на околната среда от удостоверението за завършен VІІ клас.

 Профил природни науки без интензивно и без разширено изучаване на английски език;

Профилиращи предмети:

биология и химия;

  Балообразуване:

   - удвоеният резултат от НВО по български език и литература и по математика;

 - оценките по биология и здравно образование и по химия и опазване на околната среда от удостоверението за завършен VІІ клас.

 Профил хуманитарни науки  без интензивно и без разширено изучаване на английски език;

Профилиращи предмети:

български език и литература и история.

  Балообразуване:

   - удвоеният резултат от НВО по български език и литература и по математика;

 - оценките по български език и литература и по история и цивилизация от удостоверението за завършен VІІ клас.

Срокове за подаване на документи

 

 

 

Подаването на заявление за участие в класиранията става в основно училище, определено от РУО – Благоевград. Освен попълването на заявлението с избраните специалности там се подават копия на следните документи: служебна бележка с резултатите от НВО по математика и БЕЛ, Свидетелство за основно образование.

 

 Подаване на документи за участие в приема на ученици -
от 
20.06.2018 г. до 26.06.2018 г. включително.
ПЪРВИ ЕТАП на класиране
до 03.07.2018

ВТОРИ ЕТАП на класиране                      
до 12.07.2018 вкл.

ТРЕТИ ЕТАП на класиране                    
от 20.07.2018 до 24.07.2018 вкл.

Срокове за записване на кандидатите


 Записването се извършва в ПМГ „Яне Сандански“ с оригиналните документи.

ПЪРВИ ЕТАП на класиране              
от 04.07.2018 до 06.07.2018 вкл.

ВТОРИ ЕТАП на класиране                
от 13.07.2018 до 17.07.2018 вкл.

ТРЕТИ ЕТАП на класиране                 
от 27.07.2018 до 30.07.2018 вкл

 Телефони за връзка: 
 0751/6-03-06– Елка Божикова – директор
 0886215155 – Димитрия Кафкова – технически секретар

 

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
​след завършен 4. клас

 

Приемът в V клас ще се осъществи въз основа на резултатите от:

 

 - национално външно оценяване по математика за учебната 2017/2018 г.;

 - областен кръг на олимпиадата по математика;

 - областен кръг на математическо състезание „Европейско кенгуру“;

 - пролетни математически състезания;

 - математическо състезание „Питагор“.

Кандидатите за прием в V клас в
ПМГ „Яне Сандански“ могат да използват двата най-високи индивидуални резултата измежду постигнатите на математически състезания след умножение със съответния коефициент.

 

 

 

 

ПЪРВИ ЕТАП на класиране              
 от 25.06.2018 до 26.06.2018 вкл.

ВТОРИ ЕТАП на класиране                
 29.06.2018

ТРЕТИ ЕТАП на класиране                 
 до 06.07.2018 вкл.

 


ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН ІV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА  2018/2019 Г.

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА  2018/2019 Г.

 

 

ЗАПОВЕД НА МОН ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019Г.

 


УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ ЗА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®