Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Снимкова галерия с материалната база на училището.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
  ПЛАН ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪР

 

ПЛАН ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

за учебната 2018/2019 г.

 

 

Description: http://www.pmg-gd-bg.com/includes/htmls/simvoli/sreden_uspeh_dzi_2015.jpg

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС В ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ЯНЕ САНДАНСКИ" ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019Г.

 

ГРАФИК

Времето за изпълнение на задълженията на комисията по приемане на ученици в 8 клас е съгласно графика на дейностите, всеки работен ден от 8 до 18 часа в 214 кабинет

                            

КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС - 2018Г.

 

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®