Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ

 

 

СПИСЪК на учениците в дневна форма на обучение, които ще се явяват на приравнителни изпити през м.септември, 2019/2020 учебна година и ГРАФИК на изпитите

 

ГРАФИК на учениците в дневна форма на обучение, които ще се явяват на приравнителни изпити през 2019/2020 учебна година

 

СПИСЪК на учениците в дневна форма на обучение, които ще се явяват на приравнителни изпити през 2019/2020 учебна година

 

График на изпитите за промяна на оценка през 2019/2020 учебна година за ученици в дневна форма на обучение

 

График за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки през 2019/2020 учебна година, майска/редовна сесия, за ученици в самостоятелна форма на обучение

 

СПИСЪК на учениците в самостоятелна форма на обучение, които ще се явяват на изпити за определяне на годишна оценка, майска/редовна сесия на 2019/2020 учебна година

 

График за провеждане на изпити за определяне на срочна оценка за 1 учебен срок на 2019/2020 учебна година за ученици в дневна форма на обучение 

 

График за провеждане на приравнителни изпити през 2019/2020 учебна година, януарска сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение 

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка през 2019/2020 учебна година, ноемврийска сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение 

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка през 2019/2020 учебна година, октомврийска сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение 

График за провеждане на приравнителните изпити през 2019-2020 учебна година на ученици в дневна форма на обучение

График за провеждане на поправителни изпити през 2018-2019 учебна година на ученици в самостоятелна форма на обучение


 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®