Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Постоянно действащи комисии

Състав на постоянните комисии в Природо-математическа гимназия “Яне Сандански” за учебната 2014/2015 г.:

1. Комисия за борба с противообществените прояви:

 

Председател: Петранка Михайлова

Членове: Недялка Ангушева

Карамфилка Патинова


План на комисията

Отчет на комисията

Годишен отчет на комисията


2. Комисия по безопасност на движението по пътищата:

Председател: Таня Трапова
Членове: Александър Халачев
Елена Николова


План на комисията

Отчет на комисията

Годишен отчет на комисията

 


3. Комисия по изготвяне и актуализиране на седмичното разписание:

Председател:
Илия Нурков
Членове: Соня Коджебашева
Медицинска сестра

4. Пожаро-техническа комисия:
 

Председател: Иванка Гелемерова

Членове: Борислава Мингова

Румен Джинев

 

План на комисията

Отчет на комисията

Годишен отчет на комисията

 


5. Комисия по етика:

Председател: Гергана Шарланджиева
Членове: Марияна Карамитева


План на комисията

Отчет на комисията


Годишен отчет на комисията

 

6. Комисия за опазване и подобряване на материално-техническата база:

Председател: Димка Дерменджиева
Членове: Мария Джалова
Силвия Мегданова
 

План на комисията

Отчет на комисията


Годишен отчет на комисията
7. Комисия за охрана на труда и защита от природни бедствия:

Председател:
Христина Шушутева
Членове: Александър Мандажиев
Ваня Станчева


План на комисията

Отчет на комисията

Годишен отчет на комисията

 

8. Комисия по украса на училището:

Председател: Ивайло Костадинов
Членове: Виктория Кирева
Таня Трапова

 

План на комисията

Отчет на комисията

Годишен отчет на комисията

 

9. Комисия за защита на деца жертва на насилие или риск от насилие:

Председател: Петранка Михайлова
Членове: Диана Обущарова
Димитър Тунков
 

План на комисията

Отчет на комисията

Годишен отчет на комисията


10. Комисия за сигнали, оплаквания и предложения:
 


Председател: Недялка Петелова
Членове: Румен Джинев
Катерина Мангалова

 

План на комисията

Отчет на комисията

Годишен отчет на комисията

 

11. Комисия по организация на училищни празници и ритуали:

Председател: Андон Калайджиев
Членове: Люба Маламова
Лиляна Данева
 

План на комисията

Отчет на комисията

Годишен отчет на комисията


12. Комисия по даренията:

Председател: Донка Пиргова
Членове: Ваня Станчева
Миглена Витанова
 

План на комисията

Отчет на комисията

Годишен отчет на комисията13. Комисия по съхранение паметта на училището:

Председател: Боряна Вълчева
Членове: Димитрия Мутафчиева
Иванка Абаджиева

 

План на комисията

Отчет на комисията

Годишен отчет на комисията

 

14. Комисия по противодействие на училищния тормоз:

Председател: Петранка Михайлова
Членове: Евгения Попова
Василка Фърчева
 

План на комисията

Отчет на комисията

Годишен отчет на комисията


15. Отчет за дейността на училищната библиотека::

Председател: Тодорка Янудова
 

Отчет


Архив 2010/2011г. 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®