Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Постоянно действащи комисии

Състав на постоянните комисии в Природо-математическа гимназия “Яне Сандански” за учебната 2015/2016 г.:

1. Комисия за борба с противообществените прояви:

 

Председател: Петранка Михайлова

Членове: Недялка Ангушева

Хава Кади


План на комисията

 

 Отчет на комисията

 Годишен отчет на комисията


2. Комисия по безопасност на движението по пътищата:

Председател: Таня Трапова
Членове: Александър Халачев
Лиляна Данева


План на комисията


Отчет на комисията


Годишен отчет на комисията

 

3. Комисия по изготвяне и актуализиране на седмичното разписание:

Председател:
Илия Нурков
Членове: Златка Милчева
Медицинска сестра

4.  Kомисия по етика:
 

Председател: Любка Харизанова

Членове: Димитър Тунков

Янка Кирянова

 

План на комисията


Отчет на комисията

 

Годишен отчет на комисията

 

5. Комисия за опазване и подобряване на материално-техническата база:

Председател: Иванка Абаджиева
Членове: Димка Дерменджиева
Гергана Шарланджиева
 

План на комисията

Отчет на комисията


Годишен отчет на комисията6. Комисия за охрана на труда и защита от природни бедствия:

Председател: Силвия Мегданова
Членове: Божидар Вълканов
Лиляна Сейрекова


План на комисията

Отчет на комисията

Годишен отчет на комисията

7. Комисия за зашита на деца жертва на насилие или риск от насилие:

Председател: Петранка Михайлова
Членове: Евгения Попова
Марияна Карамитева

План на комисията

Отчет на комисията

Годишен отчет на комисията

 

8. Комисия за сигнали, оплаквания и предложения:

Председател: Надя Воденичарова
Членове: Мария Джалова
Румен Джинев
 

План на комисията

Отчет на комисията

Годишен отчет на комисията

 

9. Комисия по организация на училищни празници и ритуали:

Председател: Екатерина Тодорова
Членове: Ивайло Костадинов
Христина Шушутева
 

План на комисията

Отчет на комисията

Годишен отчет на комисията


10. Комисия по даренията:

Председател: Донка Пиргова
Членове: Ваня Станчева
Миглена Витанова
 

План на комисията

Отчет на комисията

Годишен отчет на комисията11. Комисия по съхранение паметта на училището:

Председател: Боряна Вълчева
Членове: Таня Трапова
Гергана Икономова

 

План на комисията

Отчет на комисията

Годишен отчет на комисията

 

12. Комисия по противодействие на училищния тормоз:

Председател: Петранка Михайлова
Членове: Виктория Кирева
Тодорка Янудова
 

План на комисията

Отчет на комисията

Годишен отчет на комисията


 

13. Отчет за дейността на училищната библиотека

Председател: Тодорка Янудова
 

Годишен отчет на библиотеката

Справка


 

Архив 2014/2015г.

Архив 2010/2011г. 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®