Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

Постоянно действащи комисии

Състав на постоянните комисии в Природо-математическа гимназия “Яне Сандански” за учебната 2016/2017 г.:

1. Комисия за борба с противообществените прояви:

 

Председател: Златка Милчева

Членове: Петранка Михайлова

Екатерина Тодорова

Божидар Вълканов


План на комисията

 

2. Комисия за безопасно движение по пътищата:
 Председател: Донка Пиргова
Членове: Екатерина Тодорова
Александър Халачев

 

План на комисията

 Отчет на комисията
 

 


3.  Kомисия по етика:
 

Председател: Златка Милчева

Членове: Карамфилка Патинова

Димитър Витанов

Боряна Вълчева - представител на родителската общност

 4. Комисия за стипендии:

Председател: Ирина Горанова
Членове: Христина Шушутева
Донка Пиргова
Недялка Ангушева


 

 

5. Комитет по условия на труд:

Председател: Елка Божикова - директор
Заместник-председател: Румен Джинев
Членове: Донка Пиргова
д-р Румяна Андонова - ръководител СТМ
Силвия Мегданова
Иванка Абаджиева 

 

6. Комисия по архивиране:

Председател: Донка Пиргова
Членове: Тодорка Янудова
Анелия Кичукова
Надя Стамболова

 


7. Комисия по даренията:

Председател: Донка Пиргова
Членове: Димка Дерменджиева
Николай Беличев
 

План на комисията

Отчет на комисията

8. Комисия по самооценяването:

Председател: Златка Милчева
Членове: Соня Коджебашева
Христина Шушутева
Надя Воденичарова

 

 

9. Комисия Координационен съвет по механизма за противодействие на училищния тормоз:

Председател: Златка Милчева
Членове: Петранка Михайлова
Недялка Ангушева

 


 

10. Комисия за координиране на дейността по осигуряване на пожарната безопасност:

Председател: Илия Нурков
Членове: Силвия Мегданова
Костадин Стефанов

 

План на комисията 

Отчет на комисията 

 

11. Комисия за проверка на пожарогасителите и пожарогасителните инсталации в сградата на училището:

Председател: Донка Пиргова
Членове: Румен Джинев
Костадин Стефанов

 

 

12. Нещатен щаб за ръководство на действията на персонала при ликвидиране на пожар:

Председател: Донка Пиргова
Заместник-председател: Златка Милчева
Членове: Андон Калайджиев
Александър Мандажиев
Крум Ралев
Костадин Стефанов

 

 

13. Комисия маркетинг, реклама и информационно осведомяване на учители, ученици, родители и общественост:

Председател: Марияна Карамитева
Членове: Христина Шушутева
Александър Мандажиев
Боряна Вълчева
Борислава Мингова
Гергана Шарланджиева 

 

 


Архив 2015/2016г.

Архив 2014/2015г.

Архив 2010/2011г. 
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®