Начална страница.
Новини, които....
Дейности от годишния план на училището.
Видео.
Прием на ученици в нашето училище.
Стратегия за развитието на ПМГ. Правилник на училището.
Свържете се с нас.
 

ОТЧЕТ на дейността на Комисията по безопасност на движението за учебната 2010/2011г.

 

***

ОТЧЕТ за дейността на комисията по съхраняване паметта на училището в ПМГ „Яне Сандански” през 2010/2011 учебна година

 

***

ОТЧЕТ на комисията по пожарна и аварийна безопасност при ПМГ „Яне Сандански”

 

***

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УКБППМН ЗА  УЧЕБНАТА  2010/2011 Г.

 

***

Отчет за дейността на комисията по жалби, сигнали и предложения за учебната 2010/2011 г.

 

***

Отчет на комисията за Защита на деца жертви на насилие или в риск от насилие.

 

***

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ОХРАНА НА ТРУДА И ЗАЩИТА ПРИ ПРИРОДНИ  БЕДСТВИЯ И ДРУГИ ЗА УЧЕБНАТА 2010/2011Г.

 

  
123

 ПМГ "Яне Сандански"

Статистики

ПМГ "Яне Сандански" 2008, R.E.N. ®