Снимки от седмицата на изявите в ПМГ "Яне Сандански"

СИП "Краезнание"

t.jpg

t.jpg t.jpg

t.jpg

t.jpg t.jpg
t.jpg t.jpg t.jpg

Благотворителен концерт

t.jpg t.jpg t.jpg
t.jpg t.jpg t.jpg
t.jpg t.jpg t.jpg
t.jpg t.jpg t.jpg
t.jpg t.jpg  

СИП "Училищен вестник" - разпространение на рекламен брой на училищния вестник "7 часа"

t.jpg t.jpg t.jpg

СИП "Футбол" - участие в Общински спортни игри

t.jpg t.jpg t.jpg
t.jpg t.jpg t.jpg

СИП "Математика" - вечер на "Забавната математика"

t.jpg t.jpg t.jpg
t.jpg t.jpg t.jpg

Клуб по шахмат - шахматен турнир

t.jpg t.jpg t.jpg

Трите училищни клуба "Млад актьор", "Млад турист" и "Арт клуб" организираха слънчев следобед в местността на манастира "Света Богородица"

t.jpg t.jpg t.jpg
eko.jpg t.jpg t.jpg

СИП "Културен туризъм" - представяне на Културните ценности на Гоце Делчев и района и културната база в района

t.jpg t.jpg t.jpg
eko.jpg t.jpg  

СИП "Екология" - поставяне на табела на градския чинар

eko.jpg eko.jpg eko.jpg
eko.jpg eko.jpg eko.jpg

СИП "Художествено слово" - Голямото малко четене в Гоце Делчев с ученици от всички училища

gmc.jpg gmc.jpg gmc.jpg
gmc.jpg gmc.jpg gmc.jpg
gmc.jpg gmc.jpg gmc.jpg

СИП "Художествено слово" - конкурс за художествено слово посветен на 135 - годишнината от Априлското въстание

hsl.jpg hsl.jpg hsl.jpg
hsl.jpg hsl.jpg hsl.jpg

СИП "Информатика" - "AnimFest"

i7.jpg i8.jpg i9.jpg
i10.jpg i11.jpg i12.jpg

СИП "Информационни технологии" и клуб "Електронна мултимедия" - благотворителната инициатива "Да помогнем на Гого да се пребори с левкемията"

i13.jpg i14.jpg i15.jpg
i16.jpg i17.jpg i18.jpg

Урок по история в 11 д клас с преподавател г-н Димитър Тунков на тема : Априлското въстание на българите -1876 г.- 27.04.2011 г.

i1.jpg i2.jpg i3.jpg
i4.jpg i5.jpg i6.jpg