Награди на учениците за

2011/2012 учебна година.

 

 

 

Симона Керезиева /XIIг клас/

- награденa с почетна значка на ПМГ "Яне Сандански" за изключителни успехи в областта на природните науки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костадин Терзиев  /IXб клас/ -

- I място на шахматен турнир от мемориала на Стилян Стругов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стефани Бозаджиева  /XIIa клас/ -

- трета позиция в категорията C1 Advanced с 83.5т. на едно от най-авторитетните състезания по английски език, организирано от Асоциацията на Кеймбридж училищата;

- наградена с почетния знак на ПМГ "Яне Сандански" за изключителни успехи в различни области на научното познание и издигане авторитета на училището.

 

 

 

 

 

 

Костадин Койков   /VIIIa клас/ -

- I-во място с 64 точки в надпреварата на ниво A2 Pre-intermediate на едно от най-авторитетните състезания по английски език, организирано от Асоциацията на Кеймбридж училищата.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нели Урумова  /XIIб клас/ -

оценка отличен (5,63) и право за участие в националния кръг на олимпиадата по български език и литература;

- I-во място на областен кръг на олимпиадата по история и цивилизация 2011/2012г., класирана за национален кръг;

- наградена с почетния знак на ПМГ "Яне Сандански" за изключителни успехи в различни области на научното познание и издигане авторитета на училището.

 

 

 

 

 

Йоанна Димитрова  /IXв клас/ -

- III награда в старша възрастова група на III Национален конкурс за рецитатори на руски език, проведен в Руския информационен център - София.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виктор Кирчев /XIIа клас/ -

- I-во място в категорията Самостоятелни компютърни приложения на четвъртото регионално състезание - "Scool IT Academy";

- награден с почетния знак на ПМГ "Яне Сандански" за изключителни успехи в различни области на научното познание и издигане авторитета на училището;

- удостоен с наградата "Спаса Фурнаджиева" за изключителни успехи в областта на математиката.

 

 

 

 

 

Костадин Петричков /XIIа клас/

- I-во място в категорията Самостоятелни компютърни приложения на четвъртото регионално състезание - "Scool IT Academy";

- награден с почетна значка на ПМГ "Яне Сандански" за изключителни успехи в различни области на информатиката и информационните науки.

 

 

 

 

 

 

 

 

Димитър Джингаров /XIIа клас/ -

- III-то място в категорията Самостоятелни компютърни приложения на четвъртото регионално състезание - "Scool IT Academy".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Денис Бялев /XIIа клас/ -

- III-то място в категорията Самостоятелни компютърни приложения на четвъртото регионално състезание - "Scool IT Academy".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатерина Горанова /XIа клас/

- II-ро място на Националния кръг на Националното многоезично състезание в категорията слушане на руски език, писане на английски език;

- I-во място на четвъртото регионално състезание по информационни технологии  - "Scool IT Academy" в направление "Мултимедиини приложения".

 

 

 

 

 

 

 

Мария-Екатерина Иванова /IXв клас/

-победител в категория 8-10 клас за есе на тема: Солидарността в Европа - безценно наследство за бъдещите поколения на ученически конкурс под егидата на евродепутат Мария Неделчева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крум Динев /IXв клас/

-победител в категория 8-10 клас за есе на тема: Солидарността в Европа - безценно наследство за бъдещите поколения на ученически конкурс под егидата на евродепутат Мария Неделчева

- II-ро място в категорията за най-добро есе във второто издание на конкурса Учителите правят света по-добро място, организиран от Обществения съвет по образование.

 

 

 

 

 

 

Елена Цуцуманова

Елена Цуцуманова /IXб клас/

- I-во място в категорията за най-добро есе във второто издание на конкурса Учителите правят света по-добро място, организиран от Обществения съвет по образование.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваня Самокишева /VIIIа клас/

- награда на читатели гласували на сайта на Обществения съвет по образованието в категорията за най-добро есе във второто издание на конкурса Учителите правят света по-добро място.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мариела Богданова /XIа клас/

 - I-то място на конкурса за есе върху книгата на професор Михаел Бар-Зоар "Извън хватката на Хитлер. Героичното спасяване на българските евреи";

- специална награда на Исторически факултет на СУ Св. Климент Охридски за разработка с изявен изследователски характер на XIX-ят национален исторически конкурс на клуб Родолюбие под надслов България европейска самоличност и специфична духовност.

 

 

 

 

 

Елена Вакареева /Xд клас/

- Специална награда на културно-просветната организация Дружба Родина за паралелно изследване на празничната обредност на XIX-ят национален исторически конкурс на клуб Родолюбие под надслов България европейска самоличност и специфична духовност.

 

 

 

 

 

 

 

 

Асен Вълчев  /XIа клас/

- II-ро място в направление Приложни програми на НАЦИОНАЛНИЯ ЕСЕНЕН ТУРНИР ДЖОН АТАНАСОВ НА ТЕМА КОМПЮТЪРНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В КЛАСНАТА СТАЯ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Георги Карапетров /XIа клас/

- II-ро място в направление Приложни програми на НАЦИОНАЛНИЯ ЕСЕНЕН ТУРНИР ДЖОН АТАНАСОВ НА ТЕМА КОМПЮТЪРНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В КЛАСНАТА СТАЯ;

- III-то място на конкурса за есе върху книгата на професор Михаел Бар-Зоар "Извън хватката на Хитлер. Героичното спасяване на българските евреи".

 

 

 

 

 

 

 

Кирил Балтаджиев /VIIIа клас/

- I-во място в направление Мултимедийни презентации на четвъртото регионално състезание - "Scool IT Academy";

- I-во място на XIII Национален конкурс "Космосът - настояще и бъдеще на човечеството";

- V-то място в направление Мултимедийни презентации на НАЦИОНАЛНИЯ ЕСЕНЕН ТУРНИР ДЖОН АТАНАСОВ НА ТЕМА КОМПЮТЪРНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В КЛАСНАТА СТАЯ;

- I-во място на подборен областен кръг по ключови компетентности по природни науки.

 

 

 

 

Вили Пиринска /XIIг клас/

- I-во място на подборния кръг за участие в Балканиадата на тема: "Биоразнообразие - проблеми и решения".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елена Харизанова /XIа клас/

- I-во място на подборния кръг за участие в Балканиадата на тема: "Биоразнообразие - проблеми и решения".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Награди за 2010/2011г

 

Награди за 2009/2010г

 

Награди за 2008/2009г.