Награди на учениците за

2013/2014 учебна година.

 

 

 Таня Русковска /IX клас/ -

I място  в състезанието за дигитални компетентности "Виртуален турист".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мария Укова /IX клас/ -

II място  в състезанието за дигитални компетентности "Виртуален турист".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кръстьо Драгинов /IX клас/ -

отличен резултат  на националния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джаннет Бялк/Xа клас/ -

II място на Шесто регионално състезание по информационни технологии "Джон Атанасов" с проект "Зелената планета".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елизка Мазълова/Xа клас/ -

II място на Шесто регионално състезание по информационни технологии "Джон Атанасов" с проект "Зелената планета".

 

 

 

 

 

 

 

 

  Кирил Балтаджиев /X клас/ -

III място  в категория "Идеи за научни и технически експерименти" в ХV Национален конкурс Космосът настояще и бъдеще на човечеството" и лауреат на Международния конкурс "Зелена планета";
- I място на Шесто регионално състезание по информационни технологии "Джон Атанасов" с проект Електронен справочник за възобновяемата енергия.

 

 

 

 

 

 

Катерина Кобакова  /XII клас/ -

I място в категория "Реферат" в XXI Национален исторически конкурс, организиран от Национален клуб "Родолюбие" - "Ние сме във времето и времето е в нас. То нас обръща и ние него".
.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яна Балтаджиева /VI клас/ -

III място в категория "Презентация" в XXI Национален исторически конкурс, организиран от Национален клуб "Родолюбие" - "Ние сме във времето и времето е в нас. То нас обръща и ние него".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иван Кирев  /VII клас/ -

I място на математически турнир Иван Салабашев;

I място на есенният математически турнир Черноризец Храбър.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иван Белянов  /VI клас/ -

II място на математически турнир Иван Салабашев;

II място на есенният математически турнир Черноризец Храбър.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мирослав Пехливанов  /VI клас/ -

III място на математически турнир Иван Салабашев;

III място на есенният математически турнир Черноризец Храбър.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награди за 2012/2013 г

 

Награди за 2011/2012 г

 

Награди за 2010/2011г

 

Награди за 2009/2010г

 

Награди за 2008/2009г.